Her akademisyen işini ve/ya hürriyetini kaybetme korkusu olmadan fikirlerini özgürce ifade edebilmeli. Bağımsızca sorgulayan akademisyenler otokratik rejimlerde her zaman sorun olarak görülmüştür; maalesef durum bugün de farklı değil. Sadece Eylül 2016-Mayıs 2017 arası, KHK’larla Türkiye’de 8 bini aşkın akademisyen hukuksuz bir şekilde işinden edildi. Dünyada da, bu çapta olmasa da, benzer örnekler var.

“Bizler Birleşik Krallık ve/ya Turkiye vatandaşı akademisyenler olarak mağdur edilmiş dostlarımıza yardımcı olmak ve olabildiğince dış dünyaya seslerini duyurmak istiyoruz. Bu prensipler icin mücadele veren her grup ve bireyle calışmaya hazırız.”

Freedom for Academia

“It is evident that any restriction on academic freedom acts in such a way as to hamper the dissemination of knowledge among the people and thereby impedes national judgment and action.”

“By academic freedom I understand the right to search for truth and to publish and teach what one holds to be true”

– Einstein

Are you an academic seeking for help?

Get Support

Get support

This section is prepared to provide different kinds of support to suffering academics.
Section is under construction.

Links to similar organizations, causes, news sources.

Links

Resources about how to update your resume, where to find work abroad etc.

Resources

Latest News

Mağduriyetler