7,000 papers gone missing: the short-term effects of the large-scale purges carried out by the AKP government on the research output of Turkey-based academics
By Freedom for Academia (FfA) collaborators, with input from Prof. Neşe Özgen and *Assoc. Prof. Candan Badem

Raporun Türkçe özeti

AKP hükümeti “15 Temmuz 2016 darbe girişimi”nden sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’lerle sekiz bini aşkın akademisyen işsiz kaldı. Bu akademisyenlerin arasında Prof. Dr. Öget Öktem-Tanör (Nöropsikoloji), Prof. Dr. Sedat Laçiner (Siyaset Bilimi), Prof. Dr. Mehmet Altan (Ekonomi), Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (Anayasa Hukuku), Prof. Ömer Geçici (Psikiyatri), Prof. İştar Gözaydın (Sosyoloji), Prof. Cem Terzi (Genel Cerrahi), Prof. Dr. A. Özdemir Aktan (Genel Cerrahi), Prof. Dr. Melek Göregenli (Sosyal Psikoloji), Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör (Iktisadi ve Idari bilimler), Prof. Dr. Haluk A. Savaş (Psikiyatri) ve Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç (Fizik tedavi ve Rehabilitasyon) gibi kendi bilim dallarında saygınlık kazanmış bilim insanları da yer alıyor. İşten çıkarılan akademik personel sayısı, toplam akademisyenlerin %6’sı gibi önemli bir orana tekabül ediyor.

Freedom for Academia (FfA) olarak yayınladığımız bu kısa raporda, Türkiye’nin akademik ve bilimsel araştırmalarına bu %6’lık oranın açıklayabileceğinden çok daha ciddi bir darbe vurulduğunu tespit ettik. Akademisyenler KHK’lar ile işten atılmaya başlandıktan sonra Turkiye’deki bilim adamları tarafından 2017’de yayınlanan makalelerde 2016’ya nazaran %12’ye yakın bir düşüş olduğu görülüyor. Bu rakam ise 2017’de SCOPUS tarafından taranan/indekslenen dergilerde beklenenden ~7,000 makale daha az. AKP hükümetinin yayınladığı KHK’ların uzun vadede Türkiye bilimine etkisi ise daha ileri tarihlerde yapılacak araştırmalar ile daha net bir şekilde ortaya çıkartılacaktır.

Click for FfA Annual Report 2017.

Click for Print Friendly version.

Rapora Atıf: Freedom for Academia (FfA) Collaborators, C Badem and HN Ozgen. Mar 2018. 7,000 papers gone missing: the short-term effects of the large-scale purges carried out by the AKP government on the research output of Turkey-based academics. URL: https://www.freedomforacademia.org/ffa-annual-report-2017. Accessed: [INSERT DATE]. DOI: 10.13140/RG.2.2.16386.02244