Raporlar

Home/Raporlar
Raporlar2017-10-17T12:10:03+00:00

2017 Faaliyet Raporu

7,000 papers gone missing: the short-term effects of the large-scale purges carried out by the AKP government on the research output of Turkey-based academics
By Freedom for Academia (FfA) collaborators, with input from Prof. Neşe Özgen and *Assoc. Prof. Candan Badem

Raporun Türkçe özeti

AKP hükümeti “15 Temmuz 2016 darbe girişimi”nden sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’lerle sekiz bini aşkın akademisyen işsiz kaldı. Bu akademisyenlerin arasında Prof. Dr. Öget Öktem-Tanör (Nöropsikoloji), Prof. Dr. Sedat Laçiner (Siyaset Bilimi), Prof. Dr. Mehmet Altan (Ekonomi), Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (Anayasa Hukuku), Prof. Ömer Geçici (Psikiyatri), Prof. İştar Gözaydın (Sosyoloji), Prof. Cem Terzi (Genel Cerrahi), Prof. Dr. A. Özdemir Aktan (Genel Cerrahi), Prof. Dr. Melek Göregenli (Sosyal Psikoloji), Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör (Iktisadi ve Idari bilimler), Prof. Dr. Haluk A. Savaş (Psikiyatri) ve Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç (Fizik tedavi ve Rehabilitasyon) gibi kendi bilim dallarında saygınlık kazanmış bilim insanları da yer alıyor. İşten çıkarılan akademik personel sayısı, toplam akademisyenlerin %6’sı gibi önemli bir orana tekabül ediyor.

Freedom for Academia (FfA) olarak yayınladığımız bu kısa raporda, Türkiye’nin akademik ve bilimsel araştırmalarına bu %6’lık oranın açıklayabileceğinden çok daha ciddi bir darbe vurulduğunu tespit ettik. Akademisyenler KHK’lar ile işten atılmaya başlandıktan sonra Turkiye’deki bilim adamları tarafından 2017’de yayınlanan makalelerde 2016’ya nazaran %12’ye yakın bir düşüş olduğu görülüyor. Bu rakam ise 2017’de SCOPUS tarafından taranan/indekslenen dergilerde beklenenden ~7,000 makale daha az. AKP hükümetinin yayınladığı KHK’ların uzun vadede Türkiye bilimine etkisi ise daha ileri tarihlerde yapılacak araştırmalar ile daha net bir şekilde ortaya çıkartılacaktır.

Click for FfA Annual Report 2017.

Click for Print Friendly version.

Rapora Atıf: Freedom for Academia (FfA) Collaborators, C Badem and HN Ozgen. Mar 2018. 7,000 papers gone missing: the short-term effects of the large-scale purges carried out by the AKP government on the research output of Turkey-based academics. URL: https://www.freedomforacademia.org/ffa-annual-report-2017. Accessed: [INSERT DATE]. DOI: 10.13140/RG.2.2.16386.02244

Turkiye’deki bilim adamları tarafından yayınlanan makalelerde 30%’a yakın bir düşüş

 

Raporun Türkçe özeti

AKP hükümeti “15 Temmuz 2016 darbe girişimi”nden sonra KHK’larla 8 bini aşkın akademisyeni işinden etti. Bu akademisyenlerin arasında Prof. Dr. Öget Öktem-Tanör (Nöropsikoloji), Prof. Dr. Sedat Laçiner (Siyaset Bilimi), Prof. Dr. Mehmet Altan (Ekonomi), Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (Anayasa Hukuku), Prof. Dr. A. Özdemir Aktan (Genel Cerrahi), Prof. Dr. Melek Göregenli (Sosyal Psikoloji), Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör (Iktisadi ve Idari bilimler), Prof. Dr. Haluk A. Savaş (Psikoterapi) ve Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç (Fizik tedavi ve Rehabilitasyon) gibi kendi bilim dallarında saygınlık kazanmış bilim insanları da yer alıyor. Akademik camiaya yapılan bu kıyım, toplam akademisyenlerin 6%’sı gibi önemli bir orana tekabül ediyor.

Freedom for Academia olarak yayınladığımız bu kısa raporda, Türkiye’nin akademik ve bilimsel araştırmalarına bu 6%’lık oranın açıklayabileceğinden çok daha ciddi bir darbe vurulduğunu tespit ettik. Akademisyenler KHK’lar ile işten atılmaya başlandıktan sonra Turkiye’deki bilim adamları tarafından yayınlanan makalelerde 30%’a yakın bir düşüş oldugu görülüyor. AKP hükümetinin yaptığı akademisyen ve araştırmacı kıyımının uzun vadede Türkiye bilimine vereceği zararlar ise şüphesiz daha ileri tarihlerde yapılacak araştırmalar ile daha net bir şekilde ortaya çıkartılacaktır.

Table 1 shows the absolute number of peer-reviewed articles published in journals indexed by SCOPUS (i) between 1st January 2016 and 31st December 2016 and (ii) between 1st January 2017 and 31st May 2017. The latter figure was then multiplied by two to calculate a figure for the whole of 2017. Research output in the Social Sciences and Medicine appear to have been affected the most with a decrease of 44% and 36%, respectively, in relation to 2016. 2014 and 2015 figures are included for background information. Many of the academic fields listed here are not independent of each other and this has been noted in the Notes column.

Figure 1 shows the change in research output of Turkey-based academics compared to the previous year (in percentage) on the y-axis; and the two years compared are on the x-axis. For example, there was a ~8% increase in the research output of Turkey-based academics in all areas (thick black line) in 2013 (covering period 1st January 2013 to 31st December 2013) compared to the year 2012; and then a continuous ~4% increase until 2017, where an approx. 28% decrease is observed compared to the 2016 research outputs. PA: Physics & Astronomy, BGMB: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, MS: Material Science, SS: Social Science, CS: Computer Science, PTP: Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics.

A pdf version of the report can be downloaded via this link